Praktijkwerking

Algemene informatie

Onze praktijk is open vanaf 8u.

We werken enkel op afspraak. Deze kan u hier online boeken of telefonisch vastleggen op 013/31.13.37. Voor urgenties neemt u best telefonisch contact op.

We werken samen als één team. U bent vrij in de keuze van arts. Indien er geen plaats meer beschikbaar is bij uw gebruikelijke arts, helpt een collega u graag verder. Deze heeft ook toegang tot uw dossier.

Na 19u en in het weekend kan u terecht bij de wachtdienst.

Multidisciplinaire samenwerking

Naast algemene consultaties kan u bij ons ook terecht voor dieetadvies, diabeteseducatie, psychotherapie en gedragstherapie.

Wat doen we

Consultaties, Huisbezoeken en Voorschriften/Attesten

Consultaties

Voor een consultatie worden 15 minuten gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben of komt u met meerdere personen, dan dient u een bijkomende consultatie te maken.

U brengt best altijd uw eID mee en een lijst van medicatie waarvoor een voorschift nodig is.

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn enkel gericht aan patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen en worden tot een strikt minimum beperkt.

Vraag een huisbezoek aan voor 10u.

Buiten Diest doen we geen huisbezoeken.

Voorschriften en Attesten

Voorschriften en attesten mogen enkel geschreven worden naar aanleiding van een consultatie. Vraag dus steeds voldoende voorschriften tot een volgende controle.

We zullen steeds weigeren valse attesten af te leveren (bv. schoolverzuim, annuleringsverzekeringen, ...)

Formulieren en attesten invullen vergt tijd en informatie. Daarom komt u ook best hiervoor op consultatie.

Uw medisch dossier en bespreken van resultaten

Globaal medisch dossier

Als vaste huisartsenpraktijk brengen wij, indien gewenst, uw GMD in orde. Hierdoor krijgt u meer terugbetaald bij de mutualiteit. Dit is geldig bij elk van onze artsen.

Bespreken van uw resultaten

Om uw onderzoeksresultaten te bespreken maakt u best een afspraak of belt u tussen 12u en 12u45.